Εκπαιδευτικές περιηγήσεις ή/και εκπαιδευτικά προγράμματα για τους μαθητές όλων των σχολικών βαθμίδων, που προσφέρονται από το Μουσείο των Ηρακλειδών για το σχολικό έτος 2022-23