Το Μουσείο των Ηρακλειδών έχει διαμορφώσει μια μακρά παράδοση στον σχεδιασμό και την εκτέλεση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Στην αρχή, την εποχή που σύστησε στο Αθηναϊκό κοινό τον Escher, με εργαλείο την μαθηματική πολυπλοκότητα του ιδιοφυούς έργου του Ολλανδού χαράκτη, απευθύνθηκε σε μαθητές κυρίως Λυκείου ή και Γυμνασίου με στόχο να τους κάνει να αγαπήσουν τα Μαθηματικά δείχνοντάς τα μέσα από το πρίσμα της Τέχνης. Και το ανάποδο: να γνωρίσουν την Τέχνη μέσα από τη σύνδεσή της με τα μαθηματικά της σχολικής αίθουσας. Ήταν η εποχή του θρυλικού πλέον προγράμματος "Τέχνη και Μαθηματικά" που εκπόνησαν και δίδαξαν οι επιστημονικοί του σύμβουλοι εκπαιδευτικών…
Το πρόγραμμα «Επιστήμη, Τέχνη και Μαθηματικά»® για το Νηπιαγωγείο επικεντρώνεται σε αλληλεπιδραστικές δραστηριότητες οι οποίες στοχεύουν στην ανάπτυξη της αισθητηριακής, αισθητικής, νοητικής και συναισθηματικής αντίληψης του παιδιού της προσχολικής ηλικίας. Ο εκπαιδευτικός επιλέγει ο ίδιος μια από τις δραστηριότητες που ακολουθούν. Για την επιλογή της δραστηριότητας μπορεί να συμβουλευθεί τους υπεύθυνους του προγράμματος. Μέρος Α’: Επίσκεψη των δύο εκθεσιακών χώρων του μουσείου, διάρκεια: 40 λεπτά Περιήγηση στους χώρους των αλληλεπιδραστικών και εικαστικών εκθεμάτων, υπό την διακριτική καθοδήγηση ειδικά εκπαιδευμένου καθηγητή με σκοπό τη δημιουργία κυρίως βιωματικών δραστηριοτήτων και διατύπωσης ερωτημάτων. Μέρος Β’: Παρουσίαση ειδικού θέματος στις αίθουσες διαλόγου και αλληλεπίδρασης, διάρκεια: 60…