Νηπιαγωγείο

Το πρόγραμμα «Επιστήμη, Τέχνη και Μαθηματικά»® για το Νηπιαγωγείο επικεντρώνεται σε αλληλεπιδραστικές δραστηριότητες οι οποίες στοχεύουν στην ανάπτυξη της αισθητηριακής, αισθητικής, νοητικής και συναισθηματικής αντίληψης του παιδιού της προσχολικής ηλικίας. Ο εκπαιδευτικός επιλέγει ο ίδιος μια από τις δραστηριότητες που ακολουθούν. Για την επιλογή της δραστηριότητας μπορεί να συμβουλευθεί τους υπεύθυνους του προγράμματος.

Μέρος Α’: Επίσκεψη των δύο εκθεσιακών χώρων του μουσείου, διάρκεια: 40 λεπτά

Περιήγηση στους χώρους των αλληλεπιδραστικών και εικαστικών εκθεμάτων, υπό την διακριτική καθοδήγηση ειδικά εκπαιδευμένου καθηγητή με σκοπό τη δημιουργία κυρίως βιωματικών δραστηριοτήτων και διατύπωσης ερωτημάτων.

Μέρος Β’: Παρουσίαση ειδικού θέματος στις αίθουσες διαλόγου και αλληλεπίδρασης, διάρκεια: 60 λεπτά

Ανάπτυξη μιας δραστηριότητας που επικεντρώνεται σε μία συγκεκριμένη θεματική ενότητα , από τις προτεινόμενες γι’ αυτή την ηλικία και η οποία προκύπτει από επιλεγμένο αλληλεπιδραστικό έκθεμα ή έργο τέχνης, καθώς και πολυμεσικό υλικό.

Διάλλειμα, διάρκεια: 20 λεπτά

Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί συμπληρώνουν εντύπου αξιολόγησης με ελεύθερη καταγραφή παρατηρήσεων, σχολίων και εντυπώσεων για το πρόγραμμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παραπάνω δομή του προγράμματος μπορεί να τροποποιηθεί προκειμένου να προσαρμοστεί στις ανάγκες της ομάδας των μαθητών. Αυτό εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια του έμπειρου εκπαιδευτικού του προγράμματος.

*Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των προτεινόμενων θεματικών ενοτήτων, από τις οποίες μπορούν να επιλέξουν οι εκπαιδευτικοί και που σχετίζονται με την ΕΥΡΗΚΑ

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος «Επιστήμη, Τέχνη και Μαθηματικά» είναι να αναπτύξει τη διερευνητική σκέψη των μαθητών, σε ένα περιβάλλον ελεύθερης ανα-ζήτησης και άτυπης μάθησης.
Το πρόγραμμα λειτουργεί παράλληλα με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, στην κατεύθυνση της κοινά επιθυμητής από όλους τους ερευνητές της Διδακτικής, «διαθεματικότητας», διασυνδέ-οντας τα Μαθηματικά με την Επιστήμη, τις Τέχνες και τη Φιλοσοφία.

ΕΝΟΤΗΤΑ Ιgears: Μηχανισμοί και Γρανάζια

Οι μηχανισμοί με γρανάζια (οδοντωτούς τροχούς) εμφανίζονται κυρίως στη διάρκεια της Ελληνιστικής περιόδου από το 300 π. Χ. και μετά. Οι μηχανισμοί αυτοί είναι γνωστοί ως «μηχανισμοί με γρανάζια ακριβείας» ή «μαθηματικά συστήματα οδοντωτών τροχών». Κλασικό παράδειγμα τέτοιου μηχανισμού είναι ο «Οδοντωτός Μηχανισμός των Αντικυθήρων». Ο μηχανισμός αυτός μπορεί να θεωρηθεί ως ημερολογιακό υπολογιστικό μηχάνημα του Ήλιου και της Σελήνης. Η πιο εντυπωσιακή όμως πλευρά του μηχανισμού είναι το ότι περιέχει το πολύ περίπλοκο σύστημα ενός διαφορικού γραναζιού που δέχεται δυο διαφορετικές περιστροφές.
Ο εκπαιδευτικός στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι μέσα από αλληλεπιδραστικά εκθέματα και κατασκευές, με τα οποία ασχολούνται τα παιδιά, να γνωρίσουν αυτά:
Α) την πρωτογενή αναγκαιότητα των γραναζιών
Β) τον τρόπο μετάδοσης της κίνησης μέσω γραναζιών διαφορετικού τύπου
Γ) τη γεωμετρική κατασκευή ενός γραναζιού
Δ) τις μαθηματικές σχέσεις που εμπειρικά υλοποιούνται μεταξύ των σχέσεων των γραναζιών
Ε) τον τρόπο με τον οποίο γρανάζια διαφορετικών μεγεθών και μορφών μετατρέπουν ην αρχική κίνηση


ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ51LAkVypvAL 62759a85 3435 448c 9d17 bde2377b44b7: Αυτοματισμοί και Ρομπότ

Το κινητό αυτόματο του Ήρωνος που υπάρχει ως έκθεμα στην Έκθεση Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας του Μουσείου, μοιάζει με τα σύγχρονα κουρδιστά παιχνίδια, χωρίς τη χρήση ελατηρίου. Σύμφωνα με περιγραφές που περιέχονται στο έργο Αυτοματοποιητική: «Κατασκευάζονται ναοί ή βωμοί μετρίου μεγέθους, ικανοί να μετακινούνται αυτόματα και να στέκονται μετά σε καθορισμένες θέσεις. Και τα είδωλα πάνω σ’ αυτούς κινούνται όλα από μόνα τους, με μια λογική ακολουθία που ταιριάζει στον σχετικό μύθο, και τέλος επιστρέφουν στην αρχική τους θέση». Την κινητήρια ενέργεια προκαλεί η πτώση ενός μολύβδινου βάρους, συνδεδεμένου με τον κινητήριο τροχό μέσω ενός νήματος.

Ο προγραμματισμός των κινήσεων γίνεται με δεξιόστροφες ή αριστερόστροφες περιελίξεις του νήματος πάνω στον κινητήριο άξονα. Μέσα στο κινητό αυτόματο του Ήρωνα βρίσκεται κρυμμένος ο σπόρος της σημερινής ρομποτικής. Με τον όρο, ρομπότ, μιλάμε για μηχανές το εύρος των οποίων εκτείνεται από τους απλούς μηχανικούς βραχίονες, μέχρι τα σύνθετα ανθρωπόμορφα κατασκευάσματα των ταινιών επιστημονικής φαντασίας. Στην αντίληψη των παιδιών τα ρομπότ είναι ευφυείς οντότητες με υπερφυσικές δυνατότητες που μπορούν να πραγματοποιήσουν απίθανα πράγματα, χρησιμοποιώντας την ευφυΐα τους και τα ηλεκτρομηχανικά τους μέρη.

Ο εκπαιδευτικός στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι μέσα από αλληλεπιδραστικά εκθέματα και κατασκευές, με τα οποία ασχολούνται τα παιδιά, να γνωρίσουν:

  1. τα μέρη από τα οποία αποτελείται ένα ρομπότ και να μελετήσουν τον τρόπο λειτουργίας καθενός από αυτά (μονάδα ελέγχου, εξαρτήματα δράσης και αισθητήρες).
  2. τα μέρη ενός ρομποτικού βραχίονα και τον τρόπο που συνδυαστικά αυτά επιφέρουν αποτέλεσμα όταν πρόκειται να πραγματοποιήσουν ένα έργο.
  3. τη μαθηματική μοντελοποίηση της λειτουργίας ενός μηχανικού βραχίονα.
  4. τις φυσικές λειτουργίες των μερών ενός ρομποτικού βραχίονα.
  5. μερικά από τα σύγχρονα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε με τη χρήση των ρομπότ.
  6. τη σχέση του μηχανικού βραχίονα με τον ανθρώπινο βραχίονα.

 

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Εκπαιδευτικά Προγράμματα