Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Εκπαιδευτικές ξεναγήσεις ή/και εκπαιδευτικά προγράμματα για τους μαθητές όλων των σχολικών βαθμίδων, που προσφέρονται από το Μουσείο των Ηρακλειδών για το σχολικό έτος 2021-22

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2021-22 ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

Το σημείο αυτό είναι η είσοδός σας στο χώρο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που έχουν σχεδιαστεί ώστε να υπηρετούν τις ανάγκες μαθητών Νηπιαγωγείου.

Για μαθητές Νηπιαγωγείου...


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2021-22 ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Το σημείο αυτό είναι η είσοδός σας στο χώρο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που έχουν σχεδιαστεί ώστε να υπηρετούν τις ανάγκες μαθητών Δημοτικού Σχολείου.

Για μαθητές Δημοτικού...


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2021-22 ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Το σημείο αυτό είναι η είσοδός σας στο χώρο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που έχουν σχεδιαστεί ώστε να υπηρετούν τις ανάγκες μαθητών Γυμνασίου.

Για μαθητές Γυμνασίου...


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2021-22 ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

Το σημείο αυτό είναι η είσοδός σας στο χώρο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που έχουν σχεδιαστεί ώστε να υπηρετούν τις ανάγκες μαθητών Λυκείου.

Για μαθητές Λυκείου...


ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ

για τη συμμετοχή οργανωμένων σχολικών ομάδων