ΕΔΑΒυΤ

Η Εταιρεία Διερεύνησης Αρχαιοελληνικής και Βυζαντινής Τεχνολογίας (ΕΔΑΒυΤ) είναι μια αστική μη κερδοσκοπική επιστημονική εταιρεία, που ιδρύθηκε με σκοπό να καλλιεργήσει την επιστημονική έρευνα και να διαδώσει τις ιστορικές γνώσεις γύρω από τα τεχνολογικά επιτεύγματα των Αρχαίων Ελλήνων, μέχρι και το Βυζάντιο.

Ο σκοπός αυτός υπηρετείται με περισσότερες από τριακόσιες ανοικτές συνεδριάσεις της Εταιρείας, όπου παρουσιάζονται και συζητούνται σχετικά επιστημονικά αντικείμενα με διοργάνωση τουλάχιστον 10 ημερίδων, και ισάριθμων παρουσιάσεων βιβλίων και ταινιών, σχετικών με την αρχαία ελληνική τεχνολογία, με πάνω από 15 αρχαιογνωστικές επισκέψεις / ξεναγήσεις για το ευρύ κοινό, με τουλάχιστον 13 εκθέσεις λειτουργικών ομοιωμάτων και ομοιωμάτων μεγάλης κλίμακας στην εντός και εκτός Ελλάδας, με τη διοργάνωση τεσσάρων Διεθνών Συνεδρίων ειδικώς για την αρχαία ελληνική τεχνολογία, με συστηματικά σεμινάρια σε καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πάνω σε θέματα της αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας, σε συνεργασία με το Υπουργείο, με εκδόσεις τριών βιβλίων με αρχαιοελληνικά τεχνολογικά αντικείμενα.

Τα μέλη και οι φίλοι της ΕΔΑΒυΤ ανέρχονται περίπου σε διακόσια (200) άτομα.

Με αυτά τα πεπραγμένα, εκτιμάται ότι η ΕΔΑΒυΤ έχει συμβάλει βασικώς, εδώ και τριανταπέντε χρόνια, στην σημαντική αλλαγή της στάσης της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στην θεμελιώδη συνιστώσα του Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού, που είναι η Τεχνολογία, καθώς και στην ανάπτυξη παράλληλων δραστηριοτήτων στη Χώρα μας για τον ίδιο σκοπό. Προς τον ίδιο άλλωστε σκοπό έχει συμβάλει και ο σημαντικός εμπλουτισμός της ελληνικής βιβλιογραφίας για την Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία, από Μέλη της ΕΔΑΒυΤ. Τέλος, στο πλαίσιο της ΕΔΑΒυΤ, η συνεργασία διακεκριμένων Ελλήνων Αρχαιολόγων με Τεχνικούς Επιστήμονες έχει γίνει παραγωγικότερη.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Μουσείο Ηρακλειδών »