Πέμπτη, 26 Ιουλίου 2018

Πολεμικές Μηχανές - Ο πόλεμος στην Αρχαία Ελλάδα

Πολεμικές Μηχανές - Ο πόλεμος στην Αρχαία Ελλάδα

Στο κτίριο της Αποστόλου Παύλου 37, με τίτλο «Πολεμικές Μηχανές» παρουσιάζονται όψεις της πολεμικής και στρατιωτικής τεχνολογίας των αρχαίων Ελλήνων, από τους προϊστορικούς ως τους ελληνιστικούς χρόνους. Ο πόλεμος ανέκαθεν κινητοποιούσε το σύνολο των διαθέσιμων τεχνολογιών που δυνητικά μπορούν να τον υπηρετήσουν. Από το πολύ μεγάλο εύρος της ενότητας «πόλεμος», η έκθεση εστιάζεται στις ακόλουθες ενότητες, οι οποίες παρουσιάζονται με τη βοήθεια ομοιωμάτων, εικαστικών συνθέσεων, ενημερωτικών πινακίδων και γραφικών αποδόσεων:

α) Ναυτική πολεμική τεχνολογία με παρουσίαση του μεγάλου όπλου των Αθηναίων, την τριήρη, με παραστάσεις εμβολισμού των αντιπάλων πλοίων, χάρη στον οποίο κερδήθηκε η ναυμαχία της Σαλαμίνας, και με περιγραφές λιμενικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων φύλαξης πολεμικών πλοίων, όπως οι νεώσοικοι στον Πειραιά.

β) Ατομικός οπλισμός με ομοιώματα εξάρτυσης. Στην ενότητα παρουσιάζεται για πρώτη φορά σε μουσειακό χώρο της Ελλάδας, ομοίωμα πανοπλίας προϊστορικών χρόνων σε φυσικό μέγεθος, εξ ολοκλήρου σφυρήλατη και με υλικά της εποχής.

γ) Μεγάλα όπλα, όπως το φλογοβόλο αλλά και ο καταπέλτης και το ατμοτηλεβόλο, των οποίων η λειτουργικότητα έχει δοκιμαστεί στο πεδίο από την επιστημονική ομάδα τεκμηρίωσης της έκθεσης.

δ) Χερσαία και θαλάσσια τείχη μαζί με όλες τις διατάξεις άμυνας και επίθεσης, όπως ο κριός, η χελώνη, η ελέπολις, οι τάφροι, τα εμπόδια εισόδου κ.τ.λ.

ε) Τηλεπικοινωνίες των Αρχαίων Ελλήνων, με τις φρυκτωρίες, τον υδραυλικό αλλά κυρίως με τον οπτικό – λεξικό τηλέγραφο.