Τρίτη, 12 Ιουλίου 2022

Πόλις-Κράτος

Η ανάδυση του θεσμού της πόλης–κράτους συνδέεται με ένα κλίμα σκληρών εσωτερικών συγκρούσεων ιδιοποίησης της εξουσίας, τη λεγόμενη κρίση του ομηρικού κόσμου. Αρχικά, με την καταστροφή των μυκηναϊκών κέντρων τον 11ο αι. π.Χ. και τους βασιλείς να στερούνται τους υλικούς πόρους ώστε να μονοπωλούν την εξουσία, αυτοί επιζητούν τη στρατιωτική συμβολή των ευγενών. Έτσι, με την αδυναμία συντήρησης μια ανακτορικής οργάνωσης Μυκηναϊκού τύπου το χάσμα βασιλιά και ευγενών μειώθηκε δραματικά, με αποτέλεσμα την εξασθένιση της ισχύος του πρώτου. Στις αρχές του 9ου αι. π.Χ. η διοίκηση μεταβιβάζεται στους ευγενείς.

Ο Παρθενώνας είναι το σημαντικότερο μνημείο της αρχαιότητας και αποτελεί την αποκορύφωση της αρχαίας ελληνικής γλυπτικής και αρχιτεκτονικής. Αυτό το αρχιτεκτονικό και καλλιτεχνικό θαύμα του 5ου αι. π.Χ. είναι αποτέλεσμα μακροχρόνιας εξέλιξης του δωρικού ρυθμού και της για αιώνες προσπάθειας των Αθηναίων να φτάσουν σε αυτό το ύψιστο σημείο τέχνης και πολιτισμού. Σαράντα χρόνια μετά την μάχη του Μαραθώνα και τριάντα χρόνια από την καταστροφή που επέφεραν οι Πέρσες στον Αρχαίο Ναό, ο Περικλής εμπνεύστηκε ένα μεγαλόπνοο πρόγραμμα για την οικοδόμηση της Ακρόπολης, σε μια περίοδο ειρήνης και ευημερίας για την Αθήνα.

Ήδη από τους προϊστορικούς χρόνους, ο άνθρωπος ανέπτυξε σημαντική καλλιτεχνική δραστηριότητα. Πέρα από τα εργαλεία, τα όπλα και άλλα αντικείμενα που κατασκεύασε προκειμένου να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις αντίξοες συνθήκες, ο άνθρωπος ένιωσε την ανάγκη να απαθανατίσει τόσο τον κόσμο που τον περιέβαλλε όσο και στιγμιότυπα από τη δική του καθημερινή ζωή. Για τον λόγο αυτό, κατέφυγε στην τέχνη και συγκεκριμένα στη ζωγραφική, δημιουργώντας έτσι ανεκτίμητης αξίας έργα επάνω σε διάφορες επιφάνειες όπως τοίχους, οροφές, ακόμη και δάπεδα.

Εκπαιδευτικές ξεναγήσεις ή/και εκπαιδευτικά προγράμματα για τους μαθητές όλων των σχολικών βαθμίδων, που προσφέρονται από το Μουσείο των Ηρακλειδών για το σχολικό έτος 2021-22

Αρχαιολογικά ευρήματα, σε όλη την Ελλάδα και σε πολλές περιοχές της Μεσογείου (από τη Συρία μέχρι τη Σαρδηνία), επιβεβαίωσαν ένα μεγάλο μέρος της υποτιθέμενης τεχνοφιλίας των Αχαιών, δηλαδή του μυκηναϊκού κόσμου. Κατά το δεύτερο μισό της 2ης χιλιετίας π.Κ.Ε., οι Μυκηναίοι ανέπτυξαν μία προηγμένη Τεχνολογία, πολλούς αιώνες πριν από την κλασική και την ελληνιστική εποχή που φαίνεται να μελετώνται καλύτερα από αυτής της απόψεως.

Αρχαιολογικά ευρήματα, σε όλη την Ελλάδα και σε πολλές περιοχές της Μεσογείου (από τη Συρία μέχρι τη Σαρδηνία), επιβεβαίωσαν ένα μεγάλο μέρος της υποτιθέμενης τεχνοφιλίας των Αχαιών, δηλαδή του μυκηναϊκού κόσμου. Κατά το δεύτερο μισό της 2ης χιλιετίας π.Κ.Ε., οι Μυκηναίοι ανέπτυξαν μία προηγμένη Τεχνολογία, πολλούς αιώνες πριν από την κλασική και την ελληνιστική εποχή που φαίνεται να μελετώνται καλύτερα από αυτής της απόψεως.

εσπα

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020)»

ΠΡΑΞΗ/ΔΡΑΣΗ/ΕΡΓΟ: Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 ΕΡΓΟ: Μοντελοποίηση ομάδων επισκεπτών σε μουσεία μέσω τεχνητής όρασης και μηχανικής μάθησης για την παροχή στοχευμένου εκπαιδευτικού περιεχομένου και παιχνιδιών επαυξημένης πραγματικότητας -MuseLearn ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ(MIS): 5030852

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 Στα πλαίσια του παραπάνω Έργου αναζητούμε δυο Αρχαιολόγους για σύναψη σύμβασης ως κάτωθι:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

 Έρευνα σε φυσικές ή ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, σε βιβλιογραφία ή μέσα από συνεντεύξεις με αναγνωρισμένους φορείς που ασχολούνται με την αρχαιολογία, για τη δημιουργία επιστημονικά τεκμηριωμένου περιεχομένου για την υπό ανάπτυξη εφαρμογή. Συμμετοχή στις δοκιμές απόκρισης της εφαρμογής, αξιολόγηση της επιστημονικής της πληρότητας, αναφορικά με το περιεχόμενο και σε σχέση με τις εκθέσεις του Μουσείου. Προτάσεις, εισηγήσεις ή/και ανάπτυξη αλληλεπιδραστικού περιεχομένου για συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες, ώστε το τελευταίο να ενταχθεί στην υπό ανάπτυξη εφαρμογή.

ΘΕΣΕΙΣ:   2 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ

Αμοιβή ανά ανάδοχο:  3.250,00 €

Διάρκεια ανάθεσης:  έξι μήνες

Επιθυμητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου: 1η Δεκεμβρίου 2019

Προσόντα: Πτυχίο αρχαιολόγου οποιασδήποτε σχολής της ημεδαπής ή ισότιμης αναγνωρισμένης σχολής της αλλοδαπής. Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ. Γνώση μιας ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση αγγλικής, σε επίπεδο Β2

.

Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2019

Ελληνιστική Τεχνολογία

Η αρχαία ελληνική τεχνολογία αναπτύχθηκε ήδη από τη Μυκηναϊκή περίοδο και μέχρι τους κλασικούς χρόνους. Στη συνέχεια, ο Αριστοτέλης (Πολιτικά, 1255,6, 35) βεβαίωσε μια πολιτική ουτοπία βασισμένη μόνο στην έλευση των αυτόματων και ρομποτικών μηχανών, προκειμένου να εξαλειφθεί η καταπίεση των κυβερνητών και των ιδιοκτητών σκλάβων. Αυτή η τεχνολογική επανάσταση είχε πράγματι σχεδιαστεί κατά τη διάρκεια της Ελληνιστικής περιόδου, κυρίως στη "γη ψυχή" της, Αλεξάνδρεια.

Έχει ειπωθεί ότι στην κλασική εποχή η Αθήνα είχε την ικανότητα παραγωγής τουλάχιστον 20 τριήρεων ετησίως-ειδικά αν επιπλέον εργατικό δυναμικό προερχόμενο εκτός πόλης μπορούσε να ενθαρρυνθεί να έρθει στην Αθήνα. Αυτός ο αριθμός, ωστόσο, φαίνεται μάλλον μικρός, λαμβάνοντας υπόψη την ταχύτητα με την οποία ο Αγαθοκλής, στρατηγός των Συρακούσιων, κατά την πολιορκία της Καρχηδόνας, ναυπήγησε (μέσα σε λίγες εβδομάδες, πιθανώς) μία τριακοντήρη που έσπευσε πίσω στις Συρακούσες για να ενημερώσει τους συμπολίτες του για την αληθινή κατάσταση του πολέμου (Διόδωρος, 20.16.3).

Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2019

Το έμβολο

Από τη Μυκηναϊκή εποχή, το τυπικό πλοίο (η πεντηκόντορος) ήταν τόσο εμπορικό όσο και πολεμικό πλοίο. Για το σκοπό αυτό ήταν εξοπλισμένο με ένα βαρύ μεταλλικό "έμβολο" στο μπροστινό άκρο της καρίνας, προοριζόμενο να "εμβολίσει " το πλοίο του αντιπάλου, στο πλάι, χάρη στις εξαιρετικά καλά συντονισμένες ενέργειες των κωπηλατών ("πρόσω"- "ανάποδα", πρόσω ολοταχώς). Αυτή η τακτική κορυφώθηκε με την Αθηναϊκή τριήρη, καθώς και κατά την Ελληνιστική περίοδο.